Organizator delavnice je bila občina Ajdovščina, vodil jo je zavod Servis 8. K sodelovanju pa so povabili tudi nas člane društva Most. Na današnji delavnici smo na kreativen način iskali rešitve za izboljšanje oziroma oživljanje ponudbe na naši tržnici.
Najprej smo odgovarjali na vprašanja. Iz posameznih odgovorov smo nato izbrali odgovor, ki se nam je kot posamezniku zdel najpomembnejši in ga zapisali na list papirja. Ob zvokih glasbe in med gibanjem smo zamenjevali liste, si dobili par in 7 točk razdelili med dva naključna predloga. Pet krat smo tako zaokrožili in nato sešteli točke, ki jih je prejel posamezen predlog. Štirje predlogi z najvišjimi točkami so prišli v ožji izbor. Vsaka skupina je dobila en predlog in ga razdelala na več načinov. Pri tem smo lahko risali, pisali, barvali, sestavljali rešitev iz lego kock ali pa iz plastelina. Rešitev bi lahko tudi zaigrali za kar pa se ni odločila nobena skupina. Delne rešitve so bile predstavljene drugi skupini, ki je imela nalogo, da izlušči, kaj ji je najbolj všeč in pa kaj bi bilo potrebno dopolniti. S tem smo prišli do končnih predlogov. Vsaka skupina je način rešitve predstavila celotnemu občinstvu.
Ugotovili smo, da smo si enotni, da je potrebno razširiti ponudbo tako lokalnih kot regionalnih ponudnikov. Vsi si želimo stalne in ekskluzivne ponudbe kvalitetnih kmetijskih pridelkov ter rib. Kot primer lahko navedemo rože in sadike, bistrško kislo zelje, idrijske žlikrofe, prekmurske dobrote, makedonske paprike, kumarice za vlaganje; odlične neretvanske mandarine, posebne vrste sadja in zelenjave … Ponudba pa naj se razširi še z drugimi proizvodi: s tekstilom, živilskimi izdelki in drugimi obrtnimi izdelki. Vsi pogrešamo ponudbo svežih rib na tržnici. Posebno mesto naj dobijo degustacije ob katerih se ljudje družijo. Tržnica naj postane kraj druženja tudi za mlade družine, le cene naj bodo dostopne. Posamezni dnevi v tednu ali mesecu naj bodo namenjeni določeni posebni ponudbi, ki naj se oglašuje – npr. objava ponudbe in dogodkov na tržnici v Latniku za naslednji mesec. Zelo pomemben je tudi urnik tržnice, ki bi morala biti odprta 6 dni v tednu. Z vsemi temi aktivnostmi bi na tržnico sigurno privabili več kupcev.
Prepoznali smo tudi potrebo po odgovorni osebi, ki bi tržnici namenila celoten delovni čas, kontaktirala z dobavitelji, skrbela za pestrost ponudbe, organizirala dogodke, zbirala predloge potrošnikov (npr. anketni lističi na tržnici), skratka skrbela za realizacijo s planom postavljenih ciljev. Ponudniki pridelkov in izdelkov naj se v bodoče »tepejo« za mesta na tržnici.
Seveda pa so za realizacijo ciljev potrebni viri (finančni, prostorski, ljudski …), ki pa jih mora zagotoviti vodstvo. Iz izkušenj vemo, da je vsako vodstvo pripravljeno podpreti dober, prepoznaven projekt, kar oživitev ajdovske tržnice sigurno je.
Člani Društva Most z veseljem sodelujemo pri iskanju rešitev za dodatno izboljšanje življenja v naši občini. Všeč nam je aktivno vključevanje v vsakdanje življenje v občini. Kljub temu da smo v tretjem življenjskem obdobju, imamo kar nekaj uporabnega znanja, predvsem pa veliko izkušenj, ki jih lahko delimo z mlajšimi generacijami. Predstavili smo ideje za boljšo
tržnico in sedaj čakamo, da se vsaj nekatere čim prej uresničijo.
J. Pelicon