Zaključili smo jesenski sklop izobraževanja za uporabo svojega telefona in računalnika. Izobraževali sta se dve skupini po deset slušateljev. Prva je imela šest srečanj in so začeli s svojim telefonom in nato prešli na uporabo računalnika, druga pa je podobne vsebine osvajala v treh srečanjih. Učitelje nam je zagotovila Ljudska univerza, ki ima za to usposobljene ljudi, in to brezplačno.  Slušatelji so uporabljali svoje telefone, kar je predstavljalo veliko dela, saj so telefoni različno nastavljeni, vendar so bili izredno zadovoljni, ker so pridobili osnovno pismenost digitalnih kompetenc, kot se temu reče. Koliko bodo to znanje ohranili, pa je odvisno od nadaljnje uporabe, kajti če se nečesa naučiš in tega ne utrjuješ, kaj hitro spuhti. Verjetno ni slaba ugotovitev, da kaj takega potrebujemo še in če bodo prijave, bomo srečanja še organizirali.

Jana Črnigoj