V četrtek, 15. 2., smo bili s krožkom Spoznavanje narave v zverinjaku. Pardon, v DINA centru za velike zveri v Pivki. V sliki in besedi smo spoznavali medveda, volka in risa, ki sobivajo z nami in nam vzbujajo zelo različne občutke, ob občudovanja, do nelagodja in celo strahu. Spoznavali smo njihove življenjske značilnosti, njihovo »družinsko« življenje, prehranjevalne in lovske navade, srečanja s človekom in odzive nanj, pa seveda tudi škodo, ki jo lahko povzročajo in nasvete, kako se pred njo zavarovati. Te naše sopotnike smo spoznavali skozi čudovite fotografije v filmu iz ust strokovnjakov. Vodička Tjaša pa je dve uri odgovarjala na naša vprašanja, ki jim ni bilo konca. Imenitno urejen center, ki ponuja zanimive vsebine in raziskovanje za otroke, mladino in »starino«.

Irena Breščak

Foto: Jana Maraž in Irena Breščak