Premiero lutkovne igre Zeleni fantek po režiji članice Mare Perger smo imeli 17. novembra 2023 v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Ob odlično zasnovani in izvedeni proslavi praznovanja 25-letnice Društva MOST in 20-letnega obstoja lutkovne skupine ŽAR smo 30. novembra 2023 ponovno zaigrali našo igro Zeleni fantek. V tem letu smo lutkovno igrico predstavili otrokom podružnične Osnovne šole Budanje 1. februarja in 2. februarja dvakrat zaigrali v matični Osnovni šoli Šturje. Bili smo tudi v Krajevni skupnosti Podraga 11. februarja, ko je vodstvo predstavilo še ostale dejavnosti številčnega članstva v našem društvu.
Trenutno imamo dogovorjene nastope z igrico Zeleni fantek v zavodu Cirius v Vipavi 29. februarja in v Krajevni skupnosti Selo 1. marca ob 18. uri.
Na našo prijavo JSKD za sodelovanje na Srečanju amaterskih lutkovnih skupin bomo 26. marca zaigrali Zelenega fantka v ajdovski Dvorani prve slovenske vlade.
Težko je ocenjevati svoje delo objektivno, vendar po odzivu dosedanjih raznovrstnih obiskovalcev, smo prepričani, da nam je uspelo in bomo s predstavo lahko obiskali še številne šole, zavode in krajevne skupnosti.
V nadaljevanju leta nameravamo z nekoliko preoblikovano podobo ponovno postaviti na oder lutkovno igrico Pestrna, ki smo jo bili primorani za daljše obdobje prekiniti zaradi bolezni v skupini. Kaže se interes šolskih ustanov za ponovno oživitev tega projekta. Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da se pogoji izboljšujejo glede na prihod novih, mlajših moči v skupino. Prav tako je močan doprinos podpora in pomoč, ki smo jo v tem obdobju deležni s strani vodstva pri izvajanju lutkovne dejavnosti. Hvala!

Klara Štrancar

Na premieri 17. 11. 2023

 

Nastop za učence Podružnice Budanje (foto s spletne strani OŠ Šturje)