Oktobra se nas je sedem začelo “potapljati” v glasbo, kasneje pa sta se nam pridružili še dve.
Mentor Igor Hodak nam je orisal začetke glasbe in inštrumentov na zemlji. Potem smo spoznavali glasbo starih Grkov, Rimljanov in srednjega veka. Kasneje smo poslušali glasbo v renesansi, baroku in sedaj v klasicizmu. Omenjamo vse vidnejše ustvarjalce. Poslušamo njihovo glasbo.
Igor pa nam zanimivo pripoveduje o zgodovinskih značilnostih tistega časa in življenju posameznega ustvarjalca. Nazadnje smo spoznavali Mozarta.

V skupini nam je prijetno in ura in pol zelo hitro mine.
Alenka Čehovin