Zaključna prireditev je bila posvečena plesu in glasbi. Program je povezoval Edo Pelicon. Zbrali smo se pred Lovsko kočo v Lokavcu v sredo, 29. 5. 2024.

Prva je bila na vrsti naša najuspešnejša plesna skupina Ajda. Sledil je govor predsednika naše univerze Kodele Staneta. Predstavil je aktivnosti, ki so potekale v tem študijskem letu ter novosti, ki se pripravljajo za naslednje leto. Delali smo res veliko, nov UO si je zastavil visoke cilje in jih tudi uresničil. Prijava projektov na Erasmus + je bila uspešna, tako da se bodo naši člani v naslednjem študijskem letu lahko udeležili izobraževanja v tujini. Želimo si več glasbenih dejavnosti, v načrtu je oblikovanje glasbene in pevske skupine.
Ples ima veliko pozitivnih učinkov na naše telo in zdravje. S plesom vzdržujemo telesno kondicijo; zmanjšujemo tveganje za pojav sladkorne bolezni, srčnožilnih obolenj in za pojav demence. Krepi se nam osredotočenost na gibe, na soplesalca, na glasbo in na prostorsko orientiranost. Izboljšuje naše razpoloženje, ob plesu se sproščajo hormoni sreče (dopamin, serotonin, endorfini). Zniža se nivo stresnega hormona kortizola. Izboljša se duševno zdravje, dviga se samopodoba in zadovoljstvo z življenjem. S plesom se obeležujejo razni dogodki. Že v pradavnini so ljudje s plesom prosili svoje bogove za dober lov, za dež, za dobro letino itd. V novejšem času pa služi kot prehod iz enega življenjskega obdobja v drugega. Učenci zaključijo osnovno izobraževanje z valeto, srednješolci z maturantskim plesom, mladoporočenca pa začneta svoje skupno življenje s poročnim plesom. Pleše se ob vseh veselih dogodkih.

Uživali smo v predstavi “Ples posamezno” prve in druge skupine. Ljudski plesi so se oblikovali v preteklosti in se prenašajo iz generacije v generacijo. S plesi in z oblačilno kulturo, ki jih spremlja, lažje razumemo kulturo svojih prednikov. Ohranja se kulturna dediščina za naslednje rodove. Člani naše Folklorne skupine so oblečeni so v narodno nošo Zgornje Vipavske doline. Ob zvokih harmonike Slavka Likarja in Simona Štoklja so zaplesali venček narodnih plesov.

Na zaključni prireditvi smo se, kljub njeni odsotnosti, zahvalili Zdenki Žigon za njeno 15-letno mentorstvo krožka Zgodovinska potepanja. Zdenka je s svojim širokim zgodovinskim znanjem vsako potepanje naredila poučno in zanimivo, radi smo se jih udeleževali.

Umetnost se izraža na različne načine: literarna z besedami, likovna z barvnimi podobami, plesna z gibanjem v ritmu glasbe, glasbena pa z zvokom. Čar zvoka tamburic so nam pričarali tamburaši Danica Dobravlje. Sledila je pogostitev in druženje. Udeležba članov je bila nad pričakovanji. Pridružili so se nam tudi gostje iz drugih Primorskih Univerz za tretje življenjsko obdobje in iz zamejstva.

Zamisel zaključne prireditve in tekste pripravila Jerice Pelicon