Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in širše ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujanje inovacij ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva.

Naša univerza je sklenila razširiti svoje delovanje na mednarodni nivo z namenom pridobivanja znanj in spretnosti v mednarodnem učnem okolju, zato je prijavila projekt, ki je ODOBREN!!!
S projektom »Z BURJO V SVET PO NOVO ZNANJE« postaja Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina – Društvo MOST del mednarodnega učnega prostora.

Naši cilji:

  • svojim članom, učečim se odraslim, želimo omogočiti mednarodne izkušnje;
  • mentorjem želimo ponuditi udeležbo na mednarodnih seminarjih, kjer bodo nadgradili svoja znanja in kompetence;
  • povečati želimo dostopnost učenja tudi za druge ranljive skupine;
  • spoznati želimo dobre prakse v sorodnih organizacijah v tujini in novosti vnesti v naš prostor ter ponuditi nove programe na področju vseživljenjskega učenja;
  • vzpostaviti želimo mrežo partnerstev za bodoča strateška sodelovanja.

Že sedaj vabimo vse člane na informativni dogodek v oktobru, kjer boste izvedeli več o programu Erasmus+, projektu in možnostih udeležbe na mobilnosti v tujini. Datum in ura bosta konec avgusta objavljena na naši spletni strani.

Tanja Princes

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dobimo se na Mostu!

 

051 205 242

most.u3@gmail.com

Gregorčičeva 21, 5270 Ajdovščina