[

KROŽKI

Krožek Spoznavanje narave v Pivki

Krožek Spoznavanje narave v Pivki

V četrtek, 15. 2., smo bili s krožkom Spoznavanje narave v zverinjaku. Pardon, v DINA centru za velike zveri v Pivki. V sliki in besedi smo spoznavali medveda, volka in risa, ki sobivajo z nami in nam vzbujajo zelo različne občutke, ob občudovanja, do nelagodja in...

🪐 ASTRONOMIJA

Mentor Jožef Rutar

Z udeleženci bomo organizirali astronomski večer, spremljali aktualne astronomske novice in najnovejša odkritja na področju astronomije, obiskali observatorij in postavljali razstave o astronomiji na šolah.

Srečanja enkrat mesečno – vsak 1. četrtek v mesecu od 15.00 do 16.30 v dvorani.

🎲 DRUŽABNE IGRE ZA ZABAVO IN TRENING MOŽGANOV

Člani krožka kakovostno preživljajo prosti čas in z namiznimi igrami poleg sprostitve, zabavne tekmovalnosti in prijetnega druženja trenirajo tudi svoje možgane: spomin, koncentracijo, logično mišljenje, spretnost, čutila in čustva ter zmanjšujejo stres.

Skladno s številom in željami članov oblikujemo manjše skupine za igranje različnih iger s kartami  ter ostalih iger: šah, scrabble, mahjong, monopoly, mikado … Študijsko leto zaključimo s tekmovanjem v zanimivi igri za vse člane društva. Mentorji so odlični poznavalci iger po principu Znaš, nauči drugega.

Srečanja enkrat tedensko ob ponedeljkih od 18.00 do 19.30.

 

🧬 KREPITEV SPOMINA

 

Mentorica Blanka Samec

Poleg spoznavanja teoretičnih osnov o možganih, pomnjenju, različnih tehnikah za izboljšanje spomina, bomo izvajali različne vaje, od najnižje do zahtevnejše težavnostne stopnje. Rdeča nit bo telovadba z možgani: miselne vaje, vaje za spomin, igrice, vaje za doma … Spoznali bomo vaje s katerimi lahko izboljšamo koordinacijo gibov in dosežemo boljše ravnotežje. Kratka predavanja bomo popestrili z različnimi vajami za lažje pomnjenje: zaporedja in druge aritmetične naloge, uganke, besedne premetanke, vaje za krepitev besednega in prostorskega spomina …

Srečanja dvakrat mesečno – vsak 2. in 4. četrtek v mesecu od 15.30 do 17.00 v ateljeju.

🕰️ LITERARNA ZGODOVINA: BESEDNO USTVARJANJE OD TOLMINSKE DO MORJA

Mentorica Ivana Slamič

Ob treh knjigah, Goriški, Tržaški, Tolminski, ter ob branju različnih del spoznavanje predvsem ženske prozne, dramske in lirske pisave v preteklosti in danes: Marica Nadlišek, Ivanka Hergold, Marija Mercina, Vesna Purič, Anja Mugerli, Simona Semenič, Ljubka Šorli, Irena Žerjal, Vita Žerjal Pavlin, Katarina Gomboc Čeh, Mateja Gomboc, Nataša Konc Lorenzutti, Neli Kodrič Filipić … Ekskurzija v Tomaj (Kosovelova hiša).

Srečanja dvakrat mesečno – vsak drugi ponedeljek od 14.30 do 16.00 v učilnici.

🎎 LUTKOVNA SKUPINA ŽAR

Mentorica Mara Perger

Skupina nastopa s predstavo Pestrna po Sloveniji in pripravlja novo lutkovno igro Zeleni fantek. K vpisu vabijo vse, ki bi radi spoznali čudoviti svet lutk.

Vaje enkrat tedensko oziroma pogosteje pred predstavami.

🎻 POTOPI SE V GLASBO – ČAROBNOST ZVOKOV

Mentor Igor Hodak

Odkrivali bomo nevidne glasbene svetove. Ob pomoči informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) bomo potovali skozi glasbeno-zgodovinska obdobja, spoznavali skladatelje in njihova dela. Razložili bomo osnove notnega zapisa in poskušali tudi sami ustvarjati glasbo itd. Ustvarjalno bomo raziskovali glasbo in zvoke ter kritično debatirali o kvaliteti in o različnih glasbenih obdobjih in glasbenih zvrsteh.

Govorili bomo o pomenu glasbene kulture in umetniške kreativnosti nasploh. Znotraj skupine bomo raziskovali in predstavili izbrano glasbeno zvrst. Naučili se bomo tudi kako je treba poslušati, kako proizvajati zvoke in kaj je to zvočno onesnaževanje. Izdelovali bomo enostavne inštrumente in oponašali zvoke iz narave. Kritično bomo poslušali različne pesmi in v njih iskali kvaliteto in užitek v glasbeni čarovniji. Ves čas pa bomo razvijali pozitiven odnos do glasbe.

 

Srečanja dvakrat mesečno – vsako 2. in 4. sredo v mesecu od 17.00 do 18.30 v učilnici.

📺 SPET V KINO

Že samo ime dejavnosti pove, da želimo člane Mosta spomniti na čase, ko je bil obisk kina veliko vreden. Morda zato, da smo koga videli, morda zato, da smo se v temi lahko z nekom prijeli za roko, ali pa zato, ker je bilo v kinu lepo. Poskusimo, morda bomo malo tega ponovno podoživeli.

🍀 SPOZNAVANJE NARAVE

Mentorica Irena Breščak

Predvideni program srečanj: spoznavanje naravnih parkov v Sloveniji (obisk Debelega rtiča); obisk katere od kraških jam v Sloveniji (predvidoma Divaške jame ali Vilenice); ogled botaničnega vrta ali muzeja (alpski botanični vrt Julijana, center Triglavskega narodnega parka v Trenti), spoznavanje z rastlinstvom, živalstvom in neživo naravno dediščino na terenu; organiziranje naravoslovnih predavanj in srečanj s strokovnjakom (lovcem, ribičem, gozdarjem …).

Srečanja enkrat mesečno, predvidoma ob četrtkih.

🎨 UMETNOSTNA ZGODOVINA

Mentorica Tanja Cigoj, Pilonova galerija

Likovne zgodbe iz javnih zbirk na Goriškem in Krasu: Skozi posamezna likovna dela, ki tvorijo pomemben del monografskih javnih zbirk na Goriškem in Krasu, bomo spoznavali pestro kronologijo, ikonografijo in zvrsti likovne ustvarjalnost na Goriškem ter pomen ohranjanja in dostopnosti le-te znotraj javnih zbirk. V luči letošnje 50-letnice ustanovitve Pilonove galerije bomo nekaj srečanj namenili pomenu Pilonove galerije in njenega fonda.

Srečanja potekajo enkrat mesečno – vsak 1. ponedeljek v mesecu od 10.00 do 11.30 v dvorani ali na terenu.

 

🖋️ USTVARJALNO PISANJE

Mentorica Ivana Slamič

V krožku se družijo ustvarjalci, ki sami besedno ustvarjajo in ki svojim spominom in avtobiografskim zapisom dajejo novo obliko v pesmi ali kratki zgodbi. Spoznavajo nove literarne oblike, jih uporabljajo in krepijo svoje jezikovno znanje. Udeleženci svoje delo predstavljajo na prireditvah Društva MOST, predvsem pa na Mostovi čitalnici.

Srečanja dvakrat mesečno – vsak 2. ponedeljek od 14.30 do 16.00 v učilnici.

📷 VIPAVSKA SVETLOBA – FOTOGRAFSKI KROŽEK

Mentor Bojan Bizjak

Kaj je fotografija in kakšno estetiko fotografskega izrazja nam omogoča? Kakšne so prvine likovne osnove fotografije? Udeleženci krožka se bodo skozi osnovne etape dokopali do višje izraznosti, ki ponuja umetniški način fotografiranja in videnja, iskali bodo motive na terenu in se seznanili tudi s portretno fotografijo.

Teme: Kaj je fotoaparat – fotografska kamera?; Funkcija zaslonke, časa in ISO vrednost; Prednosti in slabosti digitalne fotografije; Osnovne veščine dodelave fotografij s pomočjo programske opreme; Kompozicija; Motivika; Delo s svetlobo; Pravilno merjenje svetlobe in prilagajanje posebnim pogojem; Tematska fotografija (pokrajina, portret, detajl, urbani detajl, urbana fotografija, situacijska fotografija, dokumentarna fotografija, tihožitja).

Program se bo prilagajal številčnosti in predznanju skupine in posameznikom. In pojasnilo, zakaj je dobro, da se fotografije učimo najprej na fotoaparatih – zato, ker je to temelj, na katerem si lahko zgradimo fotografski način dojemanja fotografske estetike – telefoni so tehnično sicer zelo sposobni, ampak, kadriranje in delo s svetlobo še vedno ostajata v domeni fotografa in fotografske kamere. Sicer pa naj bi vsaka fotografija najprej nastala v glavi.

 

🕰️ ZGODOVINSKA POTEPANJA

Mentorica Zdenka Žigon

Udeleženci Zgodovinskih potepanj na prijeten in tudi družaben način spoznavajo zgodovino naših krajev – Vipavske doline, sosednjih pokrajin in širšega slovenskega etničnega prostora. Spoznavamo zgodovinsko, stavbno, tehnično, kulturno pa tudi naravno dediščino krajev, ki jih še ne poznamo. Tako bogatimo svoje znanje in ko vidimo, kaj vse so pridne roke naših prednikov, pa tudi sodobnikov, naredile, smo lahko ponosni na našo domovino.

Okvirni program potepanj: Vipava in spoznavanje znanih vipavskih rodbin; Postojna; Lože z graščino (če bodo lastniki dovolili); Tržič (Monfalcone); kulturna in gospodarska dediščina Domžal in Kamnika; Babno polje; Velike Lašče; Kranj. Glede na trenutne okoliščine se program lahko spremeni in prilagodi.

Srečanja enkrat mesečno, predvidoma vsak 2. četrtek v mesecu.

Dobimo se na Mostu!

 

051 205 242

most.u3@gmail.com

Gregorčičeva 21, 5270 Ajdovščina