Potopimo se v glasbo

Oktobra se nas je sedem začelo “potapljati” v glasbo, kasneje pa sta se nam pridružili še dve. Mentor Igor Hodak nam je orisal začetke glasbe in inštrumentov na zemlji. Potem smo spoznavali glasbo starih Grkov, Rimljanov in srednjega veka. Kasneje smo poslušali glasbo...